OPERATION GEORGETTE NL

Operation Georgette


Informatiepanelen bevatten een grote weergave van foto's en kaarten van de Kemmelberg en de Duitse offensieven van 1918, met name operatie "Georgette". Hieronder volgt een basisoverzicht:


Operatie Georgette was de tweede van de vijf grote offensieven die door Genaraal Ludendorff waren gepland en dit in de lente van 1918.  Op het einde van het oorlogsjaar 1917 was de Duitse Generale staf zich bewust dat de kans dat Duitsland de oorlog zou winnen op dat moment al afgenomen was.  De blokkade die door de Britse marine was ingesteld had reeds gevolgen op het gebeied van de toelevering van basis-en elementaire goederen die voor het leger nodig waren.  In 1917 werd het vredesverdrag met Rusland afgesloten wat dan weer de Duitsers in staat stelde om troepen te verplaatsen naar het westelijk front, om een ultieme poging te wagen om het tij te keren.  Het was de laatste kans voor Duitsland, verlies van manschappen en materiaal  zouden niet meer kunnen vervangen worden.   Langs de andere zijde werd er versterking voorzien vanuit Amerika.  Tegen het einde van de oorlog hadden de Verenigde Staten reeds 2.000.000 manschappen in Europa en evenveel in opleiding. 


Het Duitse volk en in mindere mate het leger begonnen de nadelen van de blokkades te voelen.  Het dagelijks rantsoen was beperkt tot 1000 calorieën Er waren dus nog twee mogelijkheden; ofwel onderhandlen over een vredesverdrag ofwel een laatse poging ondernemen om toch nog de oorlog te winnen.  Ludendorff geloofde dat indien hij de oorlog niet kon winnen hij door enkele tactische zetten hij kon behouden wat Duitsland had.   Duitsland zou dan in een betere positie zijn om te onderhandelen.  Duitsland had reeds enekele vredesvoorstellen gekregen maar had dat geweigerd. 


Operatie Georgette behoorde tot één van deze laatste pogingen.  Zij was ook één van de laatste grote successen van de Duitsers met het veroveren van de Kemmelberg als resultaat.  De operatie bestond uit een reeds snelle en mobiele veldslagen  waarbij de geaillieerden  veel grond verloren  die ze in de laatste drie jaar hadden veroverd.  De operatie duurde 3 weken, tussen de 9de en de 29 ste april 1918.  De slag rond de Kemmelberg werd door sommige Franse veteranen  beschreven als veel destructiever en harder dan de slag in Verdun .  De verliezen zowel langs Britse, Franse, Belgische en Duitse zijde waren over de 190.000, 86 000 Duitsers, 76.000 Britte, 30.000 Fransen en Belgen en dit gedurende een zeer korte periode.  Ondanks alles is deze slag niet zo bekend. 


Het doel van de Duitsers was om de spoorwegen van Hazebroeck en Belle te veroveren en zo naar Duinkerke en Calais door te stoten, havens die voor de Engelesen belangrijk waren.  ZO zou het Britse en Franse leger van elkaar gescheiden worden.  De Duitse controle over Ieper zou bescherming bieden voor de Duitse marinehavens van Duinkerke en Calais.  De Britten hadden deze twee havens nodig als bescherming en om te verhinderen dat de Duitsers  hun voorraadschepen zouden tot zinken brengen. 

Tijdens WO I hadden de spoorwegen een enorme betekenins in verband met transport en bevoorrading van de troepen; het wegennet en vrachtwagenpark was nog niet voldoende ontwikkeld.  Het verlies van de havens aan het kanaal  zou een enorme weerslag hebben op het toeleveren van munitie, voeding en vooral ook van verse troepen die uit de Verenigde Staten kwamen.  Tevens ook werden de gewonden op die manier naar het Verenigd Koninkrijk gebracht.


Dus de spoorwegverbinding van Hazebrouck was van vitaal belang voor de bevoorrading van de Ieperboog. 


Het eerste Duitse offensief gebeurde in de lente van 1918 en dit van 21 maart tot 5 april.  Het kreeg de naam “Michaël”.  Doel was het veroveren van de spoorweg van Amiens. Als  één van deze spoorwegen veroverd kon worden, zou de Britse slagkracht sterk verminderen.  Bij de val van beiden zou dit echter fataal zijn. Kaart van de belangrijkste spoorwegen (rood) in België en Noord-Frankrijk in 1918  We zien de richting van de aanval op 9 april tot de eindzone van het offensief op 29 april.Operatie Georgette vanuit de geaillieerden in enkel stappen :


Battle of Estaires (9-11 April, 1918)


9 april : Na een intens bombardement, valt het 6de Duitse leger tussen Givenchy en Fleurbaix en overrompeld het Portugese leger in La Bassée.


Battle of Messines, 1918  (10-11 April, 1918)


10 april : Het 4de Duitse leger  valt aan tussen Fleurbaix en Frelinghien (N-O Armentiéres) Estaires, Steenwerck, Armentiéres, Ploegsteert, Mesen en het gebied genoemd “Oosterverne” vallen in hun handen.  Hoewel Foch nog steeds denkt dat deze aanval een afleidingsaanval is, zal hij als voorzorg  zijn 10 de leger, gevolgd door het 5de leger, verplaatsen naar het Noorden zich bewust dat bij vergissing van hem , de havens zouden worden veroverd.  Op het eoinde van de dag hebben de Duitsers 11.000 gevangenen genomen en 146 artilleriestukken veroverd. 


11 april : Field Marshal Haig voert het bevel in “Rug tegen de muur....”Backs to the wall order”.  Hij vraagt een minimum van 4 Franse divisies om Genraal Plumer’s  2de leger te steunen om Hazebrouck te beschermen.  Genraal Foch is akkoord. 


Battle of Hazebrouck (12-15 April, 1918)


12 april : De Duitsers zijn in een straal van ongeveer 5 km van Hazebrouck.  Op de middag geeft Generaal Ludendorff  het bevel om Belle harder aan te vallen.  Dit heeft op zijn toer de Britten de tijd om Hazebrouck te versterken. 


Battle of Bailleul (13-15 April, 1918)


13 april : De Duitsers hebben een slechte dag : ze kunnen geen enkele van de voor opgestelde  doelen bereiken.  De 1 ste Australische en de 4de Guards Brigade houden Hazebrouck stevig in hun greep.  Ludendorff heroriënteerd zijn troepen naar de Kemmelberg en de Catsberg om zo Ieper te omsingelen. 


14 april :  Wulvergem is verloren Foch is nu opperbevelhebber van de geaillieerden.  Het Franse 28 ste, 133 ste divisie alsook het II ste cavalerie vallen onder het bevel van Plumer en krijgen als opdracht de Kemmelberg te verdedigen. 


15 april : De situatie is nu zo desastreus geworden dat het dorp Passendale , die zo moeilijk was veroverd, geëvacueerd wordt en er een recuperatie van troepen plaats vindt om de frontzone rond Ieper in te krimpen , ook de  4de slag rond Ieper gebnoemd. 


16 april : Meteren, Belle, Wijtschate verloren


First Battle of Kemmel (17-19 April, 1918)


17 april : In het Noorden van Ieper vallen de Duitsers het Belgisch leger aan tussen Langemark en Merkem om zo hen af te scheiden van het 2de Britse leger en zo Ieper te omsingelen.  Dit mislukte wegens de harde verdediging van de Belgen.  Operatie Georgette begon uiteen te vallen.


Battle of Bethune (18 April, 1918)


19 april : De Kemmelberg wordt aangevallen maar de aanval wordt afgeslagen.  De Duitsers zijn uitgeput en nemen een rustpauze. 


Second Battle of Kemmel (25-26 April, 1918)


25 april : Een laatste poging van de Duitsers, Dranouter en Kemmel zijn verloren.Battle of the Scherpenberg (29th April, 1918)


Rond de 29 ste april zijn de Duitsers in Loker, gestopt in Voormezele, het gebied Hellfire Corner, Potijze, Wieltje, en Merkem.  Generaal Luddendorff blaast de aanval af.  De Duitsers blijven in de regio tot het eind van Augustus, verlaten de Kemmelberg en Dranouter de 29ste augustus. 


Ieder jaar wordt op de 29 ste augustus de bevrijding van Dranouter herdacht.  Voor verder details zie...Battle of Estaires (9-11 April, 1918)
Battle of Messines, 1918  (10-11 April, 1918)
Battle of Hazebrouck (12-15 April, 1918)Battle of Bailleul (13-15 April, 1918)
First Battle of Kemmel (17-19 April, 1918)
Battle of Bethune (18 April, 1918)
Second Battle of Kemmel (25-26 April, 1918)Battle of the Scherpenberg (29th April, 1918)
BBCFM

Registered Firearms Dealer, Belgium

BTW No: BE0631.911.151

Copyright © www.bbcfm.be All Rights Reserved